Οι νοσηλευτές στην καρδιά του ΕΣΥ

Αν επιχειρούσε κανείς να κάνει µια εγκάρσια τοµή στη δοµή και την οργάνωση του ΕΣΥ, από καταβολής του µέχρι και σήµερα, θα διαπίστωνε τον άκρατο, άλογο και εµµονικό ιατροκεντρικό του προσανατολισµό. Τόσο η απόλυτη και αξιωµατική παραδοχή της αναπόσπαστης ή διττής φύσης ιατρού – παντογνώστη, από τους διοικούντες την υγεία, όσο και η σχεδόν καθολική άγνοια της ιδιαιτερότητας του χώρου απ’ όσους διαχρονικά επιχείρησαν να τον διοικήσουν, από το 1983 µέχρι σήµερα, οδήγησαν το ΕΣΥ στο περιθώριο των οικονοµικών και κοινωνικών εξελίξεων, καθιστώντας το παρία των κρατικών εξαγγελιών για παροχές…