ΕΝΕ- 2ο ΠΤ: Κλινικά Φροντιστήρια για το 2018

Το 2ο ΠΤ Μακεδονίας -Θράκης, στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΝΕ για την εκπαίδευση των νοσηλευτών, διοργανώνει κλινικά φροντιστήρια στα νοσοκομεία ευθύνης του, για το έτος 2018. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται σε συνεννόηση με τις νοσηλευτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων. Το κάθε πρόγραμμα είναι δύο (2) ωρών και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 30 άτομα.