Διοργάνωση Σεμιναρίων BLS

Τo Tμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ»